Başlangıçta Cumhuriyet Klon Askeri, Cumhuriyet Savaşı’nın geleceğini temsil etmiştir. Cumhuriyet'in yeni askeri girişiminin belkemiği olarak devrin Savaş Droidi ordularından daha yetenekli Bağımsız Sistemler Konfederasyonu güçlerine karşı savaşmış olan Klon Askerleri oluşturulmuştur. Zamanlarının her tarafa yayılan ve sembolik güçleri idiler. İlk ortaya çıkışları galaksinin dört bir köşesine yayılan yangın sonucu oldu...Klon Savaşları.

Savaş tüm galaksiye yayılmaya başladı. Kanlı ve uzun süren savaşlar birbirini izledi. Klon Askerlerinin başarıları dağınık bazı gezegenler üzerinde etkili oluyordu. Jedi Şövalyeleri, Ayrılıkçılara karşı süren uzun ve yıkıcı savaş sırasında generallik rütbesine yükseltildiler. Klonlar, Jedi’ların komutasına verildi. Böylece Jedi'lar ile klonlar arasında güçlü dostluk bağları kuruldu. Her bir klonun öncelikli görevi emre itaat ve zaferi kazanmak için elinden geleni yapmaktı ve tüm sadakatleri cumhuriyete idi.

Klonlar önceden gizli olan ve tüm Jedi’ları hain olarak tanımlayan bir kod olan Emir 66 ile kodlanmışlardı. Emirlere sorgusuz itaat etmek zorunda olan klonların bir şansı yoktu. Sidious çok önceden tasarladığı geniş bir iletişim ağını kullanarak sadık klon kumandanlarıyla bağlantı kurdu ve Emir 66'nın uygulanmasını istedi. Emir Cato Neomidia'ya, Utapau'ya, Mygeeto'ya, Fellucia'ya, Kshyyyk'e, Saleucami'ye, tüm klon karargahlarına, Askeri hastanelere, uzay limanlarına, Yıldız kolordusuna,diğer tüm cephelere iletildi.

Klonlar, Jedi generallerine karşı döndü. Hiç şüphelenmeyen Jedi'ların üzerine ateş açtılar. Emir verilmeden önce Başkent Coruscant'da Anakin Skywalker önderliğinde, Kumandan Appo komutasında 501. Lejyon, Jedi Tapınağı'na baskın düzenlemişti. Böylece Coruscant'da dahil olmak üzere tüm galakside ve dış halkada Sith'in 1000 yıllık intikamının sonucu olarak Tarihi Büyük Jedi Katliamı başlamış oldu.

Klon askerleri tamamen sert beyaz bir zırhla kaplıydılar. Standart olarak keskin vizörlü bir kask takarlardı. İlk ünitelerde rütbeler zırhların üzerindeki renkli işaretlerle belirlendi. Yeşil renkli askerler çavuş, mavi olanlar teğmen, kırmızı olanlar yüzbaşı ve sarı olanlar kumandan oluyordu. Görevi yerine getirmek için dizayn edilen klonlar, yeteneklerine göre özel eğitime tutulurlardı. Savaşın sonlarına doğru, renk dizaynı rütbe olarak değil, birlik işareti olarak belirlendi. Her birliğin farklı rengi olmakla birlikte kullanılan silahlar ve zırh modifikasyonları da farklılık gösteriyordu. Galactic Marines, Shock Troopers, Taarruz Taburu (Attack Battalion) ve Yıldız Kolordusu (Star Corps) gibi birlikler farklı zırh dizaynlarına sahiplerdi. Klon Savaşları’nda yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin klon askeri bulunduğu varsayılmaktadır.

Bu detaylı inceleme yazısında, galaksideki en kritik dönemde Klon Ordusu’nda kilit rolleri üstlenen kumandanları ve Klon Ordusu’nun yapısını tanıyacağız.

İçerik: Aygün Özgür - Darth Kyran - Tasarım: Ateş Çetin - Darth Pyross
Kaynaklar: Starwars.com/databank - Wikipedia.org - Theforce.net